Blog

Anunt Cerere de Oferta

NORD VEST NETWORK SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 162, județul Maramures, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J24/336/2019 , cod fiscal 40531583, telefon 0722760968, e-mail mirela@nvn.ro,  in calitate de beneficiar al unei finantari nerambursabile prin programul România Start Up Plus, va invita sa depuneti oferta dvs. in vederea atribuirii contractului de achizitie de bunuri, conform procedurii elaborate de administratorul schemei de minimis.

Termenul limita de depunere a ofertelor : 22.07.2019

Locul depunerii ofertelor: municipiul Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 162 sau prin e-mail, la adresa mirela@nvn.ro

Valoarea estimativa supusa licitatiei : 126.175,87 RON + TVA